Contact

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kapittel voor de Civiele Orden

Kapittel der Militaire Willems-Orde

Telefoon

070-375 12 00

E-mail

info@kanselarij.nl

Bezoek

Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag

Post

Postbus 30436
2500 GK Den Haag

KvK-nummer

83016937

Partners en interessante links

Koninklijke Nederlandse Munt (voor het bestellen van draagtekens en miniaturen)

Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Predicaat Koninklijk en predicaat Hofleverancier

Wet open overheid

De Wet open overheid is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Deze wet verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Daarnaast kan eenieder een verzoek doen om openbaarmaking van overheidsinformatie.

Verzoeken die betrekking hebben op de Wet open overheid stuurt u naar: woo@kanselarij.nl