Contact

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kanselier der Nederlandse Orden

Kapittel voor de Civiele Orden

Kapittel der Militaire Willems-Orde

Telefoon

070-375 12 00

E-mail

info@kanselarij.nl

Bezoek

Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag

Post

Postbus 30436
2500 GK Den Haag

KvK-nummer

83016937

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Deze wet verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Daarnaast kan eenieder een verzoek doen om openbaarmaking van overheidsinformatie.

Meer informatie over en een formulier voor het indienen van een Woo-verzoek vindt u hier

Contact over Woo

Wilt u (nog) geen Woo-verzoek indienen, maar hebt u een vraag over de beschikbaarheid van bepaalde informatie of over het indienen van een Woo-verzoek, of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met één van de Woo-contactpersonen van de Kanselarij via woo@kanselarij.nl of telefonisch via 070-375 12 00 (algemene nummer Kanselarij, u wordt vervolgens doorverbonden). Ook kunt u het postadres dat hierboven staat vermeld gebruiken.

Partners en interessante links

Koninklijke Nederlandse Munt (voor het bestellen van draagtekens en miniaturen)

Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Predicaat Koninklijk en predicaat Hofleverancier