Informatie over en formulier voor het indienen van een Woo-verzoek

In dit zipbestand zit een Wordbestand. De eerste drie pagina's bevatten uitleg over het indienen van een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). De vierde pagina is een formulier voor het indienen van een Woo-verzoek. U kunt het invullen in Word en als digitaal bestand verzenden aan woo@kanselarij.nl. U kunt het ook eerst uitprinten en met pen invullen. Het formulier stuurt u per post op naar het adres dat op het formulier staat of u maakt een scan en stuurt deze op aan woo@kanselarij.nl