In memoriam Ridder Militaire Willems-Orde Kenneth Mayhew

Ridder Militaire Willems-Orde Kenneth Mayhew is donderdag 13 mei 2021 op 104-jarige leeftijd overleden. De verzetsstrijder ontving de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor zijn heldendaden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

In memoriam Ridder Militaire Willems-Orde Kenneth Mayhew 1917-2021

De Militaire Willems-Orde
De hoogste Nederlandse ridderorde
Ingesteld op 30 april 1815 door Koning Willem I

Kenneth Mayhew (in het Engels):
"Ik ben geboren in Helmingham, een dorp dichtbij Ipswich de hoofdstad van Suffolk. Op 18 januari 1917. 
Ik werd opgeroepen en heb mezelf gemeld bij het hoofdkwartier in Nortfolk. 
We hadden een goed leven. We leefden op een boerderij en we hadden verschillende dieren.
Mijn eerste oorlogsdaad was op 6 juni D-Day, ons bataljon maakte deel uit van de aanvalsbrigade. Het doel was om op de kust van Normandië te landen.
We verrtrokken uit Tilbury met een langzaam konvooi, eerder dan de rest, die vanuit Portsmouth vertrok.
We waren allemaal op het dek. We zagen de eerste slachtoffers in reddingsvesten in de zee drijven. Dat was een akelig moment, voor alle soldaten. We beseften toen dat het echt was.
Toen was de val van Caen, in Normandië. En wij waren verwikkeld in een heftige strijd om Château de Langais, eind juni. Daar hebben we zware verliezen geleden. 
Na de oorlog probeerde ik iets van het leven te maken. Ook zakelijk. Ik ben begonnen met een eigen bedrijf en probeerde daar een succes van te maken.
Toen ik wist hoe bijzonder het was, voelde ik me erg vereerd voor het krijgen van ridderschap."

In memoriam Ridder Militaire Willems-Orde Kenneth Mayhew 1917-2021

Ministerie van Defensie - Defensie beschermt wat ons dierbaar is