De burgemeester van Opmeer en een vrijwilliger over hun werk en over de Koninklijke onderscheiding

Video gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties