Aangepaste vorm Lintjesregen 2021

22 februari 2021

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning (de Lintjesregen) vindt dit jaar zoals gebruikelijk plaats op maandag 26 april, zij het in een aangepaste vorm.

Beeld: ©Zipsfotografie
Burgemeester Jos Hessels van de Gemeente Echt-Susteren reikt een oorkonde uit tijdens de Lintjesregen 2020

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreren of informeren die dag voor 13:00 uur de naar schatting 2.850 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant.

Niet overal zal het vanwege de coronamaatregelen mogelijk zijn om voor 13:00 uur alle onderscheidingen uit te reiken. Daarom kunnen de uitreikingen de hele week plaatsvinden, dus van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van alle dan geldende maatregelen.