Introductie

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde

Bijzondere activiteiten, bijzondere onderscheidingen en bijzondere ontwikkelingen

Na het feestelijke jubileumjaar 2015 waarin het 200-jarig bestaan van het Nederlandse decoratiestelsel in het middelpunt stond, is 2016 een jaar geweest, waarin verder is gewerkt aan het Nederlandse decoratiestelsel en het onder de aandacht brengen daarvan door de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde.  

In 2016 is het Kapittel der Militaire Willems-Orde nauw betrokken geweest bij de toekenning van de Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen. Het korps heeft deze hoge onderscheiding als negende militaire eenheid aan het vaandel mogen ontvangen uit handen van Zijne Majesteit de Koning vanwege buitengewone inzet en getoonde dapperheid in Afghanistan. Naast de negen militaire eenheden met een Militaire Willems-Orde aan het vaandel zijn er vier Ridders Militaire Willems-Orde in leven.  

Nadat in 2015 is aangevangen met het promoten van en het informeren over de bijzondere, maar minder bekende onderscheiding, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uit 1822, heeft het Kapittel voor de Civiele Orden in 2016 een positief advies kunnen geven aan de minister over maar liefst twaalf helden (in 2015: 3 onderscheidingen). Een van hen is met een zilveren onderscheiding beloond en in dit jaar hebben ook diverse jeugdige helden een bronzen onderscheiding mogen ontvangen.  

Tot slot hebben de medewerkers en de leden van het management van de Kanselarij der Nederlandse Orden zich weer volledig ingezet voor 4.245 uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen voor de mensen die in Nederland en daarbuiten vrijwilligersactiviteiten hebben ontplooid voor de maatschappij en voor de medemens. Er is hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het ICT-systeem voor aanvragen en aan het geven van voorlichting en trainingen aan de ketenpartners in het land, voor, van en over Koninklijke onderscheidingen.  

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van de verslagen en bij het bekijken van de infographics die behoren bij de cijfers van alle Koninklijke onderscheidingen die in 2016 zijn uitgereikt.           

Martine van Grieken
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden