Introductie

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde

Op 4 april 2017 was het exact 125 jaar geleden dat de jongste civiele ridderorde, de Orde van Oranje-Nassau, werd ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de Civiele Orden stonden hierbij stil en brachten ter gelegenheid hiervan een speciaal bezoek aan Zijne Majesteit de Koning.

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde kreeg in 2017 te maken met vreugde en verdriet. In het begin van 2017 vierde de Engelse Ridder Militaire Willems-Orde Kenneth Mayhew zijn 100e verjaardag. Op 31 december 2017 bereikte ons helaas het trieste bericht dat de Amerikaanse Ridder Militaire Willems-Orde Edward S. Fulmer is overleden op 98-jarige leeftijd.

In 2017 heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden gezorgd voor de uitreiking van 4.332 Koninklijke onderscheidingen in de verschillende ridderorden. Daarnaast werd de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon veertien maal uitgereikt.

Ik hoop dat de inhoud van de verslagen en infographics van 2017 u zullen interesseren.

Martine van Grieken
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden