Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde is de adviescommissie die een zwaarwegend advies uitbrengt aan de minister over de toekenning van de Militaire Willems-Orde.

Roy de Ruiter geridderd
Beeld: Ministerie van Defensie
Majoor-vlieger Roy de Ruiter is in 2018 benoemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde

Algemeen

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde is de adviescommissie die een zwaarwegend advies uitbrengt aan de minister over de toekenning van de Militaire Willems-Orde.

Algemeen

De Militaire Willems-Orde is de oudste en tegelijk de hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij werd op 30 april 1815 bij wet ingesteld.

De Militaire Willems-Orde bestaat uit vier klassen:
Ridders der 1e Klasse of Ridders Grootkruis
Ridders der 2e Klasse of Commandeurs
Ridders der 3e Klasse
Ridders der 4e Klasse

De eerste Ridders zijn benoemd voor hun rol in de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, waar Napoleon definitief is verslagen. Verreweg het grootste aantal ordekruizen is vóór 1940 in Nederlands-Indië verleend. Na mei 1940 vinden nog ongeveer 200 benoemingen plaats, voor verdiensten in de Tweede Wereldoorlog, in het voormalig Nederlands-Indië en in de Koreaoorlog (1950-1953). Na 1955 is de orde nog vijf keer uitgereikt: in 2006 aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade die in september 1944 een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Slag om Arnhem; door de deelname van Nederland aan vredesoperaties en interventies in Afghanistan aan kapitein Marco Kroon (2009), majoor Gijs Tuinman (2014) en majoor-vlieger Roy de Ruiter (2018) en in 2016 aan het Korps Commandotroepen.

Sinds 1815 werd de Militaire Willems-Orde ruim 6.000 maal verleend.

Ridders

Benoeming majoor-vlieger Roy de Ruiter

Op vrijdag 31 augustus 2018 heeft Zijne Majesteit de Koning op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan majoor-vlieger Roy de Ruiter. Apache-vlieger De Ruiter is benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde vanwege zijn te allen tijde beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens zijn uitzendingen in Afghanistan, met een onvoorwaardelijk grote loyaliteit naar zijn collega’s op de grond.  

Ridders

Op 31 december 2018 zijn er vier Ridders Militaire Willems-Orde:

 • Mr K.G. Mayhew (UK, 1917)
 • Majoor M.J. Kroon (NL, 1970)
 • Luitenant-kolonel G.P. Tuinman (NL, 1979)
 • Reserve-majoor-vlieger R.P.J. de Ruiter (NL, 1981)

Vaandels

In 2018 zijn er negen militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het Vaandel voeren (in volgorde van uitreikingsjaar)

Het Regiment Van Heutsz van de Koninklijke Landmacht
Het Regiment Van Heutsz zet de traditie voort van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger. In respectievelijk 1849, 1877 en 1930 werd aan drie eenheden van dit Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de Militaire Willems-Orde toegekend.

De Koninklijke Luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht zet de traditie voort van zowel het Wapen der Militaire Luchtvaart als het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Beide Wapens werden respectievelijk in 1940 en 1942 de Militaire Willems-Orde toegekend voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Marine Luchtvaartdienst van de Koninklijke Marine
De Marine Luchtvaartdienst werd in 1942 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog.

Het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ van de Koninklijke Landmacht
Het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses Irene’ zet de traditie voort van de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’. De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ werd in juli 1945 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Amerikaanse 82nd “All American” Airborne Division
De Amerikaanse 82nd Airborne Division werd in oktober 1945 geëerd voor haar rol in operatie Market Garden in 1944.

Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine
Het Korps Mariniers kreeg de Militaire Willems-Orde in 1946 voor haar inzet in de Tweede Wereldoorlog.

De Onderzeedienst van de Koninklijke Marine
De Onderzeedienst werd in 1947 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog.

De Poolse 6e Air Assault Brigade
De Poolse 6e Air Assault Brigade zet de traditie voort van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. De 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade werd in 2006 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor haar rol in operatie Market Garden in 1944.

Het Korps Commandotroepen
Op 15 maart 2016 heeft Zijne Majesteit de Koning de Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen uitgereikt. Deze eenheid is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde vanwege buitengewone inzet en getoonde dapperheid in Afghanistan in de periode maart 2005 tot en met september 2010.

Ridders Militaire Willems-Orde bijeen in 2018

Activiteiten

Bezoek aan Ridder Militaire Willems-Orde K. Mayhew

Op 12 december hebben de Ridders Militaire Willems-Orde G.P. Tuinman, M.J. Kroon en R.P.J. de Ruiter een bezoek gebracht aan de in 2018 101 jaar oud geworden Ridder Militaire Willems-Orde K. Mayhew in het Verenigd Koninkrijk.

Herdenkingen en vieringen

De voorzitter en de leden van het Kapittel der Militaire Willems-Orde hebben in 2018 diverse herdenkingen en vieringen in het land bijgewoond, onder andere in de Verenigde Staten ter gelegenheid van de herdenking en begrafenis van Ridder Militaire Willems-Orde E.S. Fulmer en in Nederland in Soesterberg, Amsterdam, Margraten, Roermond, Wageningen en de Grebbeberg.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

 • het adviseren van de minister van Defensie over de voordrachten of aanvragen voor benoeming, bevorderingen binnen de Orde, of ontslag eruit;
 • het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Defensie over zaken die de Militaire Willems-Orde betreffen;
 • het aanhouden van registers voor de vier klassen van de Militaire Willems-Orde;
 • het houden van aantekening van verlening van decoraties aan onderdelen van de krijgsmacht.  

De Kanselier der Nederlandse Orden is uit hoofde van zijn functie voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, dat in totaal uit tien leden bestaat; zeven vaste leden en drie plaatsvervangers. Alle vier de Krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) zijn in het Kapittel vertegenwoordigd. Momenteel wordt het toekennen van dapperheidsonderscheidingen, inclusief de Militaire Willems-Orde, in het licht van de huidige inzet van de Krijgsmacht nader bezien. Hiertoe is bij het ministerie van Defensie de Commissie Dapperheidsonderscheidingen opnieuw in het leven geroepen. Ook het Kapittel buigt zich over deze kwestie. 

Wisseling en leden

Er hebben zich in 2018 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. De huidige samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde is:

 • Voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink 
 • Lid: Brigade-generaal der Mariniers b.d. mr. W. Hekman
 • Lid: Schout bij Nacht der Koninklijke Marine b.d. J.G.A . Brandt
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Landmacht b.d. B. Dedden
 • Lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. A . Tieland
 • Lid: Luitenant-generaal der Koninklijke Luchtmacht b.d. B.H. Hoitink
 • Plaatsvervangend lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. C.P.C. Kuijs
 • Secretaris: Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht b.d. G. Pijpers