Introductie

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde

De Kanselarij der Nederlandse Orden ondersteunt het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Beide kapittels adviseren de Nederlandse regering over het toekennen van Koninklijke onderscheidingen. De organisaties kennen een rijke geschiedenis die begon in 1815, bij de instelling van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1892 volgde de instelling van de Orde van Oranje-Nassau.

Met de twee civiele orden heeft de Nederlandse samenleving een waardevol instrument in handen om iets terug te doen voor mensen die zich langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor die samenleving. Denk daarbij aan vrijwilligers bij organisaties op het gebied van bijvoorbeeld pleegzorg, sport, kunst, natuur, kerkelijk leven of de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Of denk aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis, de mantelzorger en de organisator van een plaatselijk evenement. In 2019 zijn 5.163 personen benoemd in één van deze civiele orden.

Daarnaast hebben elf personen de belangrijke dapperheidsonderscheiding Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in ontvangst mogen nemen. Deze bijzondere onderscheiding krijgt een steeds grotere bekendheid. Mensen die deze Erepenning ontvangen, hebben zich met gevaar voor eigen leven uitermate dapper gedragen en het leven van een of meerdere medemensen gered.

Het is een voorrecht om de processen achter de toekenning, uitreiking en registratie van al deze onderscheidingen te mogen faciliteren.

Martine van Grieken
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden