Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ondersteunt bij hun advisering over de voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen
  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan degenen die ze uitreiken
  • zorgt dat registers worden aangehouden van onderscheiden personen
  • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de Orden bewaakt

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur mevrouw drs. M.A.K. (Martine) van Grieken

Organisatie

De organisatie is opgebouwd uit:

  • de afdeling bedrijfsvoering die onder andere de gegevens met betrekking tot onderscheidingen registreert en archiveert
  • de afdeling decoraties en advies die onder andere de adviezen over de voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen van het Kapittel voor de Civiele Orden voorbereidt
  • de afdeling informatievoorziening & automatisering die onder andere de informatievoorziening en ICT-infrastructuur beheert.
Gebouw Kanselarij der Nederlandse Orden

Geschiedenis en gebouw

De geschiedenis van de Kanselarij der Nederlandse Orden begon in 1815, bij de instelling van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Beide ordes kregen een eigen kanselier en kanselarij. De Kanselarij der Militaire Willems-Orde kwam in Brussel en die van de Orde van de Nederlandse Leeuw in Amsterdam. De Kanselarij der Nederlandse Orden ontstond in 1844, uit een samenvoeging van beide kanselarijen.

Het instituut verhuisde in 1844 naar het Binnenhof in Den Haag. Daarna volgden nog 5 verhuizingen, de laatste in 1980. Het huidige pand is een historisch gebouw aan de Nassaulaan in Den Haag. Koning Willem II gaf halverwege de 19de eeuw de opdracht tot het bouwen van deze laan, met woningen voor de hoge hofdignitarissen. Een uniek element is de doorgang voor koetsen, ook wel ‘porte-cochère’ genoemd.