Kanselier der Nederlandse Orden

De Kanselier der Nederlandse Orden heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Kanselier der Nederlandse Orden Henk Morskink
Beeld: Valerie Kuypers
generaal-majoor b.d. Henk Morsink is sinds 2015 Kanselier der Nederlandse Orden
  • adviseren over alles wat over ridderorden en officiële onderscheidingen gaat
  • behartigen van de belangen van de officiële onderscheidingen en de gedecoreerden
  • bewaken van de 'zuiverheid en de waardigheid' van de Nederlandse onderscheidingen

De Kanselier is daarnaast voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde en lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. Hij oefent zijn taken uit namens Zijne Majesteit de Koning, die grootmeester is van alle Nederlandse ridderorden. Voor het toezicht op het hele Nederlandse decoratiestelsel valt de Kanselier onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor 1844 hadden de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw ieder een eigen kanselier. Dit is gebruikelijk bij Europese ridderorden. Sindsdien combineert één persoon beide functies met de naam ‘Kanselier der Nederlandse Orden’. De eerste Kanselier was luitenant-generaal Hendrik Merkus Baron de Kock. Hij werd aangesteld in 1844. De huidige Kanselier der Nederlandse Orden is voormalig Adjudant-Generaal van Zijne Majesteit de Koning generaal-majoor b.d. H. (Henk) Morsink. Hij is aangesteld op 1 januari 2015.