Diplomatieke onderscheidingen

Van oudsher spelen staatsonderscheidingen een rol in het diplomatieke verkeer tussen landen. Met name bij staatsbezoeken worden er soms onderscheidingen tussen landen over en weer uitgereikt.

Beeld: ©RVD
Staatsbezoek Noorwegen, 9 november 2021: voorafgaand aan het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Oslo poseert het Koninklijk gezelschap en lopen zij in cortège naar de Grote Eetzaal

Staatsbezoeken

Staatsbezoeken hebben in het diplomatieke verkeer tussen landen een bijzondere functie en waarde. Uitwisseling van (veelal hoge) onderscheidingen bij staatsbezoeken kan hier deel van uitmaken. Bij het toekennen van onderscheidingen bij staatsbezoeken gaat het niet om het waarderen van bijzondere maatschappelijke verdiensten. Het gaat juist om het uitdrukken van wederzijds respect en het versterken en bekrachtigen van de goede relaties tussen beide landen. De minister van Buitenlandse Zaken besluit over decoratie-uitwisseling bij staatsbezoeken. Hier spelen internationaal gebruik, onderlinge verhoudingen, verwachtingspatronen en gevoeligheden een bijzondere rol. 

Diplomaten

Ook worden onderscheidingen toegekend aan in Nederland verblijvende buitenlandse diplomaten. Denk aan buitenlandse ambassadeurs, die na een aantal jaren bij hun vertrek uit Nederland een hoge Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ook hier geldt de wederkerigheid: dit gebeurt alleen als ook de Nederlandse ambassadeur in dat land onderscheiden wordt bij vertrek uit dat land.