Majoor M.J. Kroon

Majoor M.J. Kroon
Beeld: Rick Smulders

Majoor Marco Kroon is in 2009 door Hare Majesteit Koningin Beatrix geslagen tot Ridder in de Militaire Willems-Orde. Voor het eerst werd de orde niet toegekend voor heldhaftig gedrag tijdens oorlogstijd, maar voor het optreden tijdens een complexe vredesmissie. Kroon werd voor deze dapperheidsonderscheiding voorgedragen door zowel zijn ondergeschikten als zijn leidinggevenden. En wel vanwege meerdere, bijzondere gevechtsacties en zijn moedige optreden als leider, militair en mens in Afghanistan in 2006. Als pelotonscommandant leverde hij in de zomer van dat jaar huzarenstukjes in de zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Zestien keer kwam het daarbij tot daadwerkelijk gevechtscontact met Talibanstrijders. Mede door zijn deskundig, inventief en inspirerend optreden konden deze vaak hevige gevechten in het voordeel van het peloton worden beslecht, zonder verliezen aan eigen zijde. Hij toonde hierbij zijn kundigheid en vakmanschap, nam dikwijls verrassende initiatieven en schroomde niet grote persoonlijke risico’s te nemen. Zijn eigen veiligheid maakte hij ondergeschikt aan die van anderen.