Bijzondere Gelegenheden

Behalve tijdens de lintjesregen vinden er ook uitreikingen van lintjes plaats bij Bijzondere Gelegenheden. Denk aan het afscheid van een vereniging waarvoor iemand zich vele jaren heeft ingezet, een jubileum, een symposium, of het neerleggen van een functie. De burgemeester (of een ambassadeur of een minister) verschijnt ten tonele en meldt de aanwezigen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd…

Hieronder verschijnen regelmatig nieuwe foto's van mensen die een lintje hebben ontvangen bij een Bijzondere Gelegenheid.

gedecoreerde Elizabeth Vroom met locoburgemeester Scholtes van Amsterdam

Soms krijgen mensen twee keer een Koninklijke onderscheiding. Als het gaat om een onderscheiding in dezelfde ridderorde, noemen we dit een bevordering. Dit komt niet vaak voor: in 2023 waren er 20 bevorderingen. Bij een bevordering is er sprake van nieuwe bijzondere verdiensten. Ook zit tussen de eerste onderscheiding en de tweede een ruime periode. De meest recente bevordering was die van Elizabeth Vroom op 31 januari 2024. Zij werd in 2001 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor mensen met de erfelijke spierziekte Duchenne in Nederland. Nu bevorderde de Koning haar tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij sinds 2001 internationaal aandacht heeft weten te verkrijgen voor de ziekte van Duchenne, met educatieve programma's en wereldwijde samenwerking voor onderzoek en behandelstandaarden. Zij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Alexander Scholtes van Amsterdam bij haar pensionering bij de Stichting Duchenne Parent Project.

Gedecoreerden Joke de Wolf en Riet van Loon samen met loco-burgemeester van Rotterdam Faouzi Achbar

Op 20 december 2023 werden Joke de Wolf (links) en Riet van Loon (rechts) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester van Rotterdam Faouzi Achbar reikte de Koninklijke onderscheidingen uit. Dit gebeurde ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum vals vrijwilligers bij de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam. Achbar: ‘U verzorgt én ontzorgt. Niet alleen degene die terminaal is, maar ook de directe familie, de mantelzorgers. Zij ervaren uw aanwezigheid als grote steun. Soms heel praktisch, doordat u oplet terwijl zij bijslapen. Maar ook doordat zij zien hoe hun geliefde uw aanwezigheid waardeert. Hoe u die laatste periode verlicht.’

Fred Martijn en burgemeester van Leiden Peter van der Velden

Op 18 november 2023 was het 100-jarige jubileum van de Leidse Biljartbond. Bij deze gelegenheid kreeg de voorzitter van de bond Fred Martijn een Koninklijke onderscheiding. De uitbater van Café De Pomerans in Leiden was 45 jaar bestuurslid van de Biljartvereniging de Morschpoort en 33 jaar voorzitter van de Leidse Biljartbond. Niet alleen heeft de heer Martijn bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van de biljartsport, maar hij heeft ook als eigenaar van Café de Pomerans een belangrijke rol gespeeld in de buurt. Met zijn vrouw Joke heeft hij het café omgetoverd tot een sociale ontmoetingsplaats, waar buurtbewoners samenkomen voor klaverjascompetities, bingoavonden, biljartwedstrijden en muziekavonden. Zijn inzet ging verder dan de biljarttafel; hij creëerde een warme en gastvrije plek voor de hele gemeenschap.

Opmerkelijk detail was dat de onderscheiding werd uitgereikt door voormalig lid van het Kapittel voor de Civiele Orden Peter van der Velden. De Koninklijke onderscheiding voor de heer Martijn was de eerste uitreiking van Van der Velden als burgemeester van Leiden.

Donita Singodikromo
Beeld: Sirox Photography

Tijdens het 40-jarig jubileum van de welzijnsvereniging Bangsa Jawa Amsterdam op 2 september 2023 werd Donita Singodikromo uit Almere benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Alexander Scholtes van de gemeente Amsterdam reikte de versierselen uit. Donita zet zich al achttien jaar in voor Surinaams-Javaanse Nederlanders. Zo coördineert zij de wekelijkse inloopactiviteit en organiseert zij uitjes en geheugenspelletjes. Ook houdt zij bijeenkomsten voor de vrijwilligers.

George en Dorien Smits en burgemeester Otwin van Dijk
Beeld: ©Roel Kleinpenning

Op 19 februari 2023 reikte de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek Otwin van Dijk een koninklijke onderscheiding uit aan George Smits uit Ulft. Dat gebeurde bij het afscheid van Smits als secretaris van het  Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Met hart en ziel zet hij zich in voor het orkest: van de ledenadministratie tot het realiseren van internationale projecten. Mede dankzij hem resulteerde de deelname aan het landelijke concertconcours telkens in een eerste prijs, in de eerste divisie. Daarnaast zet hij zich in voor muzikaal talent en nam hij het initiatief voor het programma 'Muziek maak je zelf'. Hierdoor is er sinds 2012 een nieuwe aanwas van jonge muzikanten binnen het orkest. Verder is Smits ook penningmeester van de Stichting Vrienden Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carla van Herpen
De burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls en prof. dr. Carla van Herpen

Op zaterdag 4 februari 2023 was het Wereldkankerdag. Tijdens de Gamechanger-bijeenkomst van het Radboud Oncologie Fonds benoemde de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls prof. dr. Carla van Herpen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van Herpen werd in 2018 de eerste hoogleraar zeldzame kankers in Nederland. Zij legt zich toe op baanbrekend onderzoek naar onder meer nieuwe geneesmiddelen. Zij heeft daarbij speciale aandacht voor speekselklierkanker en hoofd-halskanker. 

Arina van Werkhoven-Scheer

Op 25 januari 2023 kreeg Arina van Werkhoven-Scheer uit Streefkerk een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Segers van Molenlanden reikte het lintje uit in de plaatselijke Hervormde Kerk, ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum als kerkorganist. Maar mevrouw Van Werkhoven-Scheer deed en doet nog veel meer als vrijwilliger. Zo ondersteunt zij bijvoorbeeld bij de terminale thuishulp van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Daarbij waakt zij ‘s nachts over de patiënten om de familie te ontlasten. Ook begeleidde zij groepsreizen voor mensen met een beperking bij de Stichting Vakantieweken Voor Elkaar. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arie Blok uit Zuidplas

Op 5 januari 2023 waren de eerste uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen in het nieuwe jaar. Arie Blok werd door de locoburgemeester van zijn woonplaats Zuidplas Wybe Zijlstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Arie Blok is sinds 1982 vrijwilliger bij de Rotterdamse voetbalvereniging 'Coal' in Rotterdam-Zuid. Vele jaren was hij voorzitter. Hij maakte zich in het bijzonder sterk voor een gezonde financiële positie en voor de verduurzaming van de faciliteiten. Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding bij de nieuwjaarsreceptie van de vereniging.

Jacqueline van Hoorn en Gonda de Vries

Op 3 december 2022 reikte de burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg Koninklijke onderscheidingen uit aan Gonda de Vries en Jacqueline van Hoorn. Dit gebeurde tijdens het 10-jarig jubileum van Praethuys 't Slot. De Vries en Van Hoorn zijn sinds 2012 samen beheerder van dit buurthuis in het Venenlaankwartier dat vanwege bezuinigingen dreigde te verdwijnen. Het buurthuis speelt een belangrijke rol bij het creëren van verbinding en het terugdringen van eenzaamheid. Daarnaast zijn de dames De Vries en Van Hoorn ook al vele jaren actief in het bewonersoverleg Venenlaankwartier. Zij zijn beiden nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bob Eefting

Op vrijdag 28 oktober reikte de burgemeester van Goes Margo Mulder een Koninklijke onderscheiding uit aan Bob Eefting bij zijn afscheid als apotheker. Eefting mag zichzelf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de farmaceutische zorg in Goes en omstreken. Daarnaast was hij vrijwilliger bij de Goese Mixed Hockey Club en de Stichting Spoorweg-Maatschappij Zuid Beveland. 

Paul Vandebroek

Op zaterdag 1 oktober ontving de 90-jarige Paul Vandebroek uit Kerkrade een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Petra Dassen-Housen benoemde hem tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vandebroek is al sinds de jaren 80 vrijwillig actief. Zo was hij onder andere voorzitter van de Honk- en Softbalclub Samacols, zette hij zich in voor de Spaarclub Drievogels, was hij bestuurslid van de Driebandenclub Wilhelmina en zat hij in de sponsorcommissie van het Mannenkoor David Spekholzerheide. Tot op de dag van vandaag organiseert hij nog het maandelijkse kaarttoernooi in het Verenigingsgebouw Heidsjer Tref in Kerkrade. Hij kreeg zijn lintje tijdens een concert van het mannenkoor.

Mevrouw H. Kamphuis-Kloezeman

Op 8 juli 2022 reikte burgemeester Tom Horn van de gemeente Epe een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw H. Kamphuis-Kloezeman. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde bij de Rijvereniging en Ponyclub Wenum-Wiesel Noord Apeldoorn, waarvoor mevrouw Kamphuis-Kloezeman zich ruim 40 jaar als vrijwilliger heeft ingezet. Ze nam op 8 juli afscheid als hoofd huishouding, maar ze blijft zich inzetten voor de vereniging.

Reinald Kwakman

Op 11 juni 2022 ontving Reinald Kwakman uit Vollenhove een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens het 50-jarig jubileum van de Watersportvereniging Stad Vollenhove. Reinald Kwakman zet zich sinds 1993 als vrijwilliger en bestuurslid in voor die vereniging.

Mevrouw Dineke Mik wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 6 februari 2022 reikte burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland een  Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Dineke Mik uit Wehe-den Hoorn. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van vrijwilligers van het culturele centrum ’t Marnehoes in het Groninger dorp. Dineke Mik is al dertig jaar onafgebroken werkzaam als vrijwilliger bij de stichting die het culturele centrum runt. Daarnaast doet ze ook ander vrijwilligerswerk. Burgemeester Bolding: “Niks, werkelijk niks is haar te veel.”

Henk Lobers en burgemeester van Zwolle Peter Snijders

Op 9 september 2021 benoemde de burgemeester van Zwolle Peter Snijders Henk Lobers tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens het 25-jarig jubileum van het project Buurtbemiddeling van Travers. Henk Lobers was in 1996 een van de eerste bemiddelaars die zich aanmeldde voor de training Buurtbemiddeling in Zwolle. In de afgelopen 25 jaar heeft hij met veel succes talloze mensen begeleid bij burenruzies, conflicten en onenigheden. Onder meer dankzij zijn pionierswerk en inzet heeft buurtbemiddeling - waarvan de basis in Zwolle lag - landelijk veel navolging gekregen. Henk Lobers zet zich daarnaast al lange tijd in voor een inclusieve samenleving. Bij het COC Zwolle is hij betrokken bij gespreksgroepen, het 40plus Café en de organisatie van Roze Zaterdag. Tevens is hij coördinator van de Roze Middag van Wijz Welzijn, gericht op Regenboogsenioren.

Uitreiking in Suriname aan de heer Saheblal

Op maandag 16 augustus werd de heer mr. André Jainundun Saheblal op de residentie van de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als eregasten waren aanwezig de president van de Republiek Suriname Chandrikapersad Santokhi en de minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin. Het was voor het eerst sinds vele jaren dat er weer een fungerend president van Suriname op de Nederlandse residentie werd verwelkomd.

De in Amsterdam woonachtige heer Saheblal ontving zijn Koninklijke onderscheiding vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaams-Nederlandse kennisoverdracht op juridisch gebied en vanwege zijn onbaatzuchtige inzet voor personen uit Suriname.

Door de Coronacrisis zien veel uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen er anders uit dan voorzien. Neem Lita Berkhout, de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie Stichting ActiVite. Daarnaast is ze als vrijwilliger actief bij Avant, Stichting Steunfonds Basiszorg, Stichting Transmarualis, Van Kleef Instituut, Actiz en Project Radicaal Vernieuwend Waarde-Vol Onderwijs. 

Zonder corona zou het afscheid van de Stichting ActiVite van deze bijzondere bestuurder op 15 december 2020 vast iets groter gevierd zijn geweest. Nu was het in kleinere kring. Maar dat weerhield burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn er niet van om haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Of neem Jan Boots, het boegbeeld van de Nederlandse Kermisbond. Al meer dan 50 jaar zit hij in het vak. Zijn kennis van en betrokkenheid bij het kermisvak zijn legendarisch.

Jan Boots zou op 1 december 2020 bij zijn 50-jarige jubileum bij de Nederlandse Kermisbond benoemd worden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maar dat jubileum kon vanwege de Coronacrisis niet groots gevierd worden. In plaats daarvan werd hij verrast op het stadhuis van Alkmaar waar burgemeester Emile Roemer hem de onderscheiding overhandigde.