Lintjesregen 2021

26 april 2021

2828 burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning (de Lintjesregen) vond dit jaar plaats op maandag 26 april. Vanwege het coronavirus had de Lintjesregen ook deze keer een aangepaste vorm.

Video: een sfeerimpressie van de Lintjesregen 2021

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreerden of informeerden die dag voor 13:00 uur de 2828 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschenen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant. In verband met de coronamaatregelen vonden de uitreikingen de hele week plaats, dus van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei. 

Burgers en maatschappelijke organisaties dienden voor de lintjesregen 3113 voorstellen in. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Na de adviezen over deze voorstellen van de burgemeesters en de commissarissen van de Koning komen deze voorstellen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering. Op advies van het Kapittel worden voorstellen voorgedragen door de ministers aan Zijne Majesteit de Koning.

Op 26 april werden 18 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2810 personen werden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk kregen 80 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 285 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen 2021

  • Er zijn 2742 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 156 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan (Voor een klein deel overlappen deze cijfers)
  • Van alle gedecoreerden zijn er 2434 personen (86%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Er zijn 998 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1834
  • In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, namelijk 503. In Noord-Brabant zijn er 481 personen gedecoreerd en in Gelderland 404 personen.