Nationale Heldendag op tv: kijk terug

19 november 2022

Gisteren was de jaarlijkse Nationale Heldendag. Op die dag worden mensen geëerd die met gevaar voor eigen leven of gezondheid het leven van een ander hebben gered. Tijd voor MAX op NPO 1 besteedde aandacht aan mensen die voor hun heldendaad een nationale onderscheiding hebben gekregen.

Kijk terug naar Tijd voor Max op vrijdag 18 november voor hun bijzondere verhalen

Nationale Heldendag

De Nationale Heldendag

De Nationale Heldendag is een initiatief van het Platform Heldenwaardering. Dit platform bestaat uit de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Carnegie Heldenfonds en de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Met de onderscheidingen van deze organisaties worden mensen geëerd die op een bijzondere manier meehelpen om de samenleving veilig te houden. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie achter de hoogste en enige Koninlijke onderscheiding voor heldendaden: de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Elk jaar worden er indrukwekkende verhalen ingestuurd door bijvoorbeeld burgemeesters en getuigen of betrokkenen van een heldendaad.