Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten een strijd. De onderscheiding wordt verleend aan hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering.