Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten de strijd (oorlogssituatie of terrorisme). De onderscheiding wordt verleend aan hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering.

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon damesmodel

Onder een menslievende daad wordt een levensreddende actie verstaan, of een poging daartoe. Daarbij is voldaan aan 3 criteria:

  1. moed – iets doen dat anderen nalaten of niet durven
  2. beleid – weldoordacht en daadkrachtig optreden
  3. zelfopoffering - gevaar voor eigen leven

Interessante links

Op deze pagina verschijnen geregeld verhalen van bijzondere reddingsverhalen, waarvoor de held is onderscheiden met de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Geschiedenis van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Besluit instelling Erepenning Menslievend Hulpbetoon