Nationale Heldendag op tv

Vrijdag 26 november ontvangt Tijd voor MAX mensen die met gevaar voor eigen leven of gezondheid het leven van een ander hebben gered. Zij hebben hiervoor onlangs een prestigieuze onderscheiding hebben gekregen, bijvoorbeeld de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Zij zitten aan tafel bij Martine van Os en Sybrand Niessen. Tijd voor MAX is elke werkdag om 17.10 uur te zien op NPO 1.

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De uitzending van Omroep MAX wordt uitgezonden in het kader van de Nationale Heldendag. Deze dag is een initiatief van het Platform Heldenwaardering, bestaande uit de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Carnegie Heldenfonds en de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit is voorzitter van het Platform Heldenwaardering en warm pleitbezorger van de Nationale Heldendag: “In onze samenleving moeten we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen, want samen maken we de samenleving. Juist in deze tijd is dat van het grootste belang. Sommige mensen doen nog meer dan dat, zij zetten zich met gevaar voor eigen leven in voor de ander. Dat vraagt om heldenmoed. Vandaag zetten we deze helden extra in het zonnetje, omdat ze iets heel bijzonders hebben gedaan en omdat ze een geweldige voorbeeldfunctie hebben voor ons allemaal.”

Nationale Heldendag

Elk jaar ontvangen tijdens de Nationale Heldendag verschillende helden een onderscheiding. Dit jaar is er, in verband met de coronamaatregelen, helaas geen officiële ceremonie, waarbij de helden de onderscheiding krijgen uitgereikt. Tijd voor MAX en het Platform Heldenwaardering hebben echter besloten om de helden alsnog in het zonnetje te zetten. Juist in deze coronatijd is immers omkijken naar elkaar urgenter dan ooit. De onderscheiden helden zitten, evenals de voorzitters van de platformorganisaties, aan tafel in de studio bij Martine van Os en Sybrand Niessen. De helden delen hun verhaal en gaan terug naar de plek waar de heldendaad heeft plaatsgevonden.

Met de onderscheidingen worden mensen geëerd die op een bijzondere manier meehelpen om de samenleving veilig te houden. Door het jaar heen krijgen verschillende helden, die - vaak met gevaar voor eigen leven - het leven van een medeburger hebben gered, een onderscheiding. Elk jaar worden er indrukwekkende verhalen ingestuurd door bijvoorbeeld burgemeesters en getuigen of betrokkenen van een heldendaad.