Aanvraagformulier Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

Dit formulier (als Wordbestand in het zipbestand) is bestemd voor het bevoegd gezag van vrijwilligers in repressieve dienst die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.