Geschiedenis van de Militaire Willems-Orde

In april 1815 was er alle aanleiding voor de spoedige stichting van een militaire orde.

De Franse opmars onder leiding van de teruggekeerde Napoleon bedreigde het jonge Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I had een koninklijke dapperheidsonderscheiding nodig om in de komende strijd daden van moed te kunnen belonen. De instelling van de Militaire Willems-Orde  was daardoor snel geregeld. De orde werd een zogenoemde 'verdienstorde', losgekoppeld van adeldom en voor alle rangen haalbaar.

De slag bij Waterloo

De veldtocht tegen Napoleon in 1815, met de slagen bij Quatre-Bras en Waterloo, was de eerste gelegenheid waarvoor de Militaire Willems-Orde werd uitgereikt. Erfprins Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau ontving de eerste onderscheiding, en wel het Grootkruis van de orde. In totaal werden er naar aanleiding van de veldtocht in 1815 meer dan 1000 personen onderscheiden.

Sinds de instelling is de Militaire Willems-Orde meer dan 6000 keer uitgereikt. De belangrijkste gebeurtenissen in dit verband zijn, na de veldtocht van 1815:

  • de Belgische opstand van 1830
  • de gehele periode in Nederlands-Indië
  • de Tweede Wereldoorlog

Ook voor burgers

Oorspronkelijk was de Militaire Willems-Orde uitsluitend bedoeld voor militairen, maar soms kregen burgers ook de onderscheiding opgespeld. Sinds 1940 is die mogelijkheid ook in de wet vastgelegd.