Officiële onderscheidingen

Hieronder vindt u de lijst van de officiële onderscheidingen in Nederland die gedragen worden aan een lint.

De onderscheidingen zijn vastgelegd in het Besluit draagvolgorde onderscheidingen  dat gepubliceerd is in de Staatscourant. Het gaat om onderscheidingen die nu nog gedragen worden. Daarnaast zijn er nog officiële onderscheidingen die niet meer worden toegekend en gedragen. Tot slot zijn er nog andere ere- en waarderingstekens die niet gedragen worden aan lint, zoals het Draaginsigne Gewonden.

 1. Militaire Willems-Orde
 2. Kruis (Medaille) voor Moed en Trouw
 3. Eresabel
 4. Verzetskruis
 5. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
 6. Orde van de Nederlandse Leeuw
 7. Orde van Oranje-Nassau
 8. Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
 9. Huisorde van Oranje
 10. Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje
 11. Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft
 12. Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
 13. Kroonorde
 14. Eervolle Vermelding
 15. Bronzen Leeuw
 16. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
 17. Bronzen Kruis
 18. Kruis van Verdienste
 19. Vliegerkruis
 20. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in zilver en in brons
 21. Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)
 22. Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)
 23. De Ruytermedaille
 24. Medaille van het Nederlandsche Roode Kruis (Regeringsmedaille)
 25. Erkentelijkheidsmedaille
 26. Ereteken voor Verdienste (Defensie)
 27. Eremedaille voor verdienste politie
 28. Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)
 29. Oorlogsherinneringskruis
 30. Verzetsherdenkingskruis
 31. Ereteken voor Orde en Vrede
 32. Nieuw-Guinea Herinneringskruis
 33. Mobilisatie-Oorlogskruis
 34. Kruis voor Recht en Vrijheid
 35. Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
 36. Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
 37. Herinneringsmedaille Internationale Missies (voorheen: Herinneringsmedaille Vredesoperaties)
 38. Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (voorheen: Herinneringsmedaille Rampenbrigade)
 39. Kosovo-medaille
 40. Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officierskruis)
 41. Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)
 42. Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier
 43. Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
 44. Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (voorheen: Vrijwilligersmedaille)
 45. Herinneringsmedaille 1926
 46. Herinneringsmedaille Erewacht 1933
 47. Huwelijksmedaille 1937
 48. Inhuldigingsmedaille 1948
 49. Herinneringsmedaille 1962
 50. Huwelijksmedaille 1966
 51. Inhuldigingsmedaille 1980
 52. Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 53. Huwelijksmedaille 2002
 54. Inhuldigingsmedaille 2013
 55. Herinneringsmedaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 56. Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken
 57. Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)
 58. Marinemedaille
 59. Landmachtmedaille
 60. Marechausseemedaille
 61. Luchtmachtmedaille
 62. Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998
 63. Ereteken Meester-Scherpschutter voor Schepelingen van de Koninklijke Marine
 64. Ereteken Meester-Kanonnier voor Schepelingen van de Koninklijke Marine
 65. Vaardigheidsmedaille KNIL
 66. Schietprijsster KNIL
 67. Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta
 68. Johanniter Orde in Nederland
 69. Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
 70. Zilveren Anjer
 71. Orde van de Gouden Ark
 72. Medaille van het Carnegie Heldenfonds
 73. Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
 74. Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
 75. Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
 76. Prins Mauritsmedaille
 77. Medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’
 78. Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945
 79. Herinneringskruis 1939-1940 (Nederlandse Rode Kruis)
 80. Herinneringskruis 1940-1945 (Nederlandse Rode Kruis)
 81. Medaille voor 10 jaar Trouwe Dienst (Nederlandse Rode Kruis)
 82. Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (Vierdaagsekruis)
 83. Nationale Sportmedaille NOC*NSF
 84. Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF
 85. Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (TMPT-kruis)
 86. Elfstedenkruis
 87. onderscheidingen van de Verenigde Naties
 88. onderscheidingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
 89. onderscheidingen van de West-Europese Unie
 90. onderscheidingen van de Multinational Force & Observers
 91. onderscheidingen van de Europese Gemeenschap
 92. onderscheidingen van de Europese Unie
 93. Baltic Air Policing-Medal