Officiële onderscheidingen

Hieronder vindt u de lijst van de officiële onderscheidingen in Nederland die gedragen worden aan een lint.

De onderscheidingen zijn vastgelegd in het Besluit draagvolgorde onderscheidingen dat gepubliceerd is in de Staatscourant. Dit besluit beschrijft de volgorde waarin de onderscheidingen worden gedragen. De onderscheiding met het laatste nummer hangt het dichtst bij het hart. 

Onderstaande onderscheidingen worden nog toegekend en/of gedragen. Daarnaast zijn er nog officiële onderscheidingen die niet meer worden toegekend en gedragen. Het gaat hierbij om onderscheidingen die worden gedragen aan het lint.

 1. Militaire Willems-Orde
 2. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
 3. Orde van de Nederlandse Leeuw
 4. Orde van Oranje-Nassau
 5. Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
 6. Huisorde van Oranje
 7. Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje
 8. Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft
 9. Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
 10. Kroonorde
 11. Eervolle Vermelding
 12. Bronzen Leeuw
 13. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
 14. Bronzen Kruis
 15. Kruis van Verdienste
 16. Vliegerkruis
 17. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in zilver en in brons
 18. Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)
 19. Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)
 20. De Ruytermedaille
 21. Medaille van het Nederlandsche Roode Kruis (Regeringsmedaille)
 22. Erkentelijkheidsmedaille
 23. Ereteken voor Verdienste (Defensie)
 24. Eremedaille voor verdienste politie
 25. Kruis van verdienste brandweer
 26. Ereteken voor verdienste Nederlandse Douane
 27. Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)
 28. Oorlogsherinneringskruis
 29. Verzetsherdenkingskruis
 30. Ereteken voor Orde en Vrede
 31. Nieuw-Guinea Herinneringskruis
 32. Mobilisatie-Oorlogskruis
 33. Kruis voor Recht en Vrijheid
 34. Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
 35. Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
 36. Herinneringsmedaille Internationale Missies (voorheen: Herinneringsmedaille Vredesoperaties)
 37. Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (voorheen: Herinneringsmedaille Rampenbrigade)
 38. Kosovo-medaille
 39. Onderscheidingen voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane
 40. Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officierskruis)
 41. Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)
 42. Medaille voor IJver en Trouw
 43. Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst brandweer
 44. Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
 45. Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de dienst justitiële inrichtingen
 46. Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse Douane
 47. Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid (voorheen: Vrijwilligersmedaille)
 48. Huwelijksmedaille 1937
 49. Inhuldigingsmedaille 1948
 50. Herinneringsmedaille 1962
 51. Huwelijksmedaille 1966
 52. Inhuldigingsmedaille 1980
 53. Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 54. Huwelijksmedaille 2002
 55. Inhuldigingsmedaille 2013
 56. Herinneringsmedaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 57. Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken
 58. Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)
 59. Marinemedaille
 60. Landmachtmedaille
 61. Marechausseemedaille
 62. Luchtmachtmedaille
 63. Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998
 64. Vaardigheidsmedaille KNIL
 65. Schietprijsster KNIL
 66. Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta
 67. Johanniter Orde in Nederland
 68. Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem
 69. Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
 70. Zilveren Anjer
 71. Orde van de Gouden Ark
 72. Medaille van het Carnegie Heldenfonds
 73. Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
 74. Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
 75. Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
 76. Prins Mauritsmedaille
 77. Medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’
 78. Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945
 79. Herinneringskruis 1939-1940 (Nederlandse Rode Kruis)
 80. Herinneringskruis 1940-1945 (Nederlandse Rode Kruis)
 81. Medaille voor 10 jaar Trouwe Dienst (Nederlandse Rode Kruis)
 82. Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (Vierdaagsekruis)
 83. Nationale Sportmedaille NOC*NSF
 84. Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF
 85. Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (TMPT-kruis)
 86. Elfstedenkruis
 87. onderscheidingen van de Verenigde Naties
 88. onderscheidingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
 89. onderscheidingen van de West-Europese Unie
 90. onderscheidingen van de Multinational Force & Observers
 91. onderscheidingen van de Europese Gemeenschap
 92. onderscheidingen van de Europese Unie
 93. Baltic Air Policing-Medal