Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw is de hoogste graad in deze orde. Deze onderscheiding wordt bijna nooit uitgereikt.

De laatstbenoemde Nederlandse staatsburger in deze riddergraad was voormalig minister-president Ruud Lubbers. Eerdere benoemingen tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw gingen onder meer naar voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek en voormalig minister-president Willem Drees. Maar ook niet-politici werden soms Ridder Grootkruis, zoals luitenant-admiraal Conrad Helfrich en de kardinalen Bernardus Alfrink en Johannes de Jong.