Retourneren van onderscheidingen

Het Rijk verstrekt de onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau in bruikleen. De erfgenamen dienen na het overlijden van de gedecoreerde de onderscheiding te retourneren aan de Kanselarij der Nederlandse Orden. Wel bestaat de mogelijkheid voor familieleden om het onderscheidingsteken in langdurige bruikleen te verkrijgen na betaling van een borgsom. Veel gedecoreerden maakten/maken tijdens hun leven al gebruik van deze mogelijkheid. De borgsom is gelijk aan de aanschafprijs van het betreffende onderscheidingsteken.

Veelgestelde vragen over het retourneren na overlijden