Introductie

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde

200 jaar: terugblikken, stilstaan en vooruitkijken

In kalenderjaar 2015 is het 200-jarig bestaan van het Nederlandse decoratiestelsel gevierd door de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Zowel de Militaire Willems-Orde als de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn in 1815 ingesteld door Koning Willem I en bestaan 200 jaar.

Speciaal ter ere van het 200-jarig bestaan van het decoratiestelsel is het symposium Moed, talent en maatschappelijke verdiensten georganiseerd, dat door meer dan vierhonderd genodigden werd bezocht waaronder de grootmeester van de Nederlandse ridderorden, Zijne Majesteit de Koning.

In opdracht van beide kapittels werd het jubileumboek ‘Een hele eer’ geschreven door socioloog dr. C.J.M. Bruin. Het eerste exemplaar van het boek werd op het symposium aan Zijne Majesteit de Koning aangeboden. Daarnaast heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden een expositie georganiseerd in het Nationaal Militair Museum en is door de Kanselarij deelgenomen de Nationale Monumentendag in samenwerking met het Kabinet van de Koning.

Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderwerp bij de toekenning van Koninklijke Onderscheidingen, met name bij de toekenning van de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de Civiele Orden hebben zich verdiept in de actuele uitvoering van vrijwilligerswerk. Zo heeft er een gesprek en discussie plaatsgevonden met professor Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk.

Het afgelopen jaar is aangevangen met het meer onder de aandacht brengen van de oudste civiele dapperheidsonderscheiding, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, die in 1822 is ingesteld voor moedig en beleidvol optreden met gevaar voor eigen leven. Wegens onbekendheid is deze erepenning de laatste jaren slechts incidenteel uitgereikt. In 2016 zal deze onderscheiding vaker onder de aandacht worden gebracht.

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft het afgelopen jaar digitalisering en professionalisering van de werkprocessen verder vormgegeven. De website www.lintjes.nl is uitgebreid met een online voorstelformulier voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding en met een spreekbeurtpakket voor kinderen. Voor het eerst is het papieren jaarverslag vervangen door een digitaal jaarverslag. Voorbereidingen zijn getroffen voor de vervanging van het systeem waarin Koninklijke onderscheidingen door gemeenten worden aangevraagd. Voorts zijn talloze bedrijfsvoeringsprocessen en -onderwerpen verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd.

Ik hoop dat u het jaarverslag van dit jubileumjaar met plezier zult lezen.

Martine van Grieken
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden