Jaarverslag 2015

200 jaar: terugblikken, stilstaan en vooruitkijken. Het jaarverslag van de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

Cover Jaarverslag
Het symposium 'Moed, talent en maatschappelijke verdiensten' ter ere van het 200-jarig bestaan van het Nederlandse decoratiestelsel werd door meer dan 400 mensen bezocht, onder wie Zijne Majesteit de Koning, de Grootmeester van de Nederlandse ridderorden.