Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over toekenningen van de Militaire Willems-Orde. 

In 2020 vonden er geen benoemingen plaats. Er waren in 2020 vier levende Ridders Miltiaire Willems-Orde. De oudste was Ken Mayhew die in 2020 103 jaar oud is geworden. Daarnaast waren er in 2020 negen militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het vaandel droegen. 

Ridder der Militaire Willems-Orde Roy de Ruyter bij de eerste urnbijzetting op de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen op 1 december 2020 van de in 2010 overleden Ridder der Militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Tivadar Spier en zijn vrouw Babs Spier-Marcus. De ceremonie werd ook bijgewoond de voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

Bijeenkomsten

In 2020 is het Kapittel der Militaire Willems-Orde één keer bijeengekomen en heeft de voorzitter vier keer overlegd met de Ridders Militaire Willems-Orde. 

Het was 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Vanwege de coronacrisis konden veel geplande vieringen en herdenkingen niet plaatsvinden. Desondanks hebben de voorzitter en de leden van het Kapittel een aantal herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog bijgewoond. Op 2 mei hield de voorzitter een toespraak bij Fort De Bilt ter nagedachtenis aan de 140 verzetsstrijders die daar door de bezetter werden gefusilleerd. Hij schonk daarbij extra aandacht aan de verzetsstrijders Aike van Driel en Kees van de Sande die postuum waren benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde. Daarnaast legden Kapittelleden op 4 mei namens het Kapittel kransen bij de oorlogsmonumenten in Den Helder, Soesterberg en de Grebbeberg.

Op 26 november opende Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen. De eerste urnbijzetting vond plaats op 1 december van de in 2010 overleden Ridder Militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Tivadar Spier en zijn vrouw Babs Spier-Marcus. De ceremonie werd bijgewoond door zijn naaste familie, Ridder der Militaire Willems-Orde Roy de Ruyter en de voorzitter. Vanwege zijn optreden als commandant in Nederlands-Indië in de jaren 1947-1949 werd Spier op 12 juli 1955 benoemd tot Ridder 4e klasse in de Militaire Willems-Orde.

Verder was de voorzitter op 5 september aanwezig bij de jaarlijkse Herdenking Nationaal Indië-monument 2020. 

Leden van het Kapittel der Militaire Willems-Orde

Per 1 december 2020 is brigade-generaal der Mariniers b.d. mr. W. Hekman eervol ontslag verleend door Zijne Majesteit de Koning als lid van het Kapittel der Militaire Willems-Orde vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Per gelijke datum is generaal-majoor der Mariniers mr. R.G. Oppelaar aangesteld als lid van het Kapittel de Militaire Willems-Orde. Verder hebben zich in 2020 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. 

In 2020 luidde de samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde: 

 • Voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink
 • Lid: Brigade-generaal der Mariniers b.d. mr. W. Hekman (tot 1-12-2020)
 • Lid: Generaal-majoor der Mariniers R. Oppelaar (per 1-12-2020)
 • Lid: Schout bij Nacht der Koninklijke Marine b.d. J.G.A . Brandt 
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Landmacht b.d. B. Dedden
 • Lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM
 • Lid: Generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. A . Tieland
 • Lid: Luitenant-generaal der Koninklijke Luchtmacht b.d. B.H. Hoitink 
 • Plaatsvervangend lid: Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. C.P.C. Kuijs 
 • Plaatsvervangend lid: Luitenant-kolonel G.P. Tuinman RMWO 
 • Secretaris: Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht b.d. G. Pijpers