Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over toekenningen van de Militaire Willems-Orde.

Er waren ultimo 2021 drie, in leven zijnde, Ridders der Militaire Willems-Orde. Daarnaast waren er negen militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het vaandel droegen.

Ken Mayhew
Beeld: Rick Smulders

Kenneth George Mayhew

Op 13 mei 2021 overleed Ridder der Militaire Willems-Orde 4de klasse Kenneth George Mayhew in zijn woonplaats Norwich in Engeland. Hij kreeg de hoogste Nederlandse onderscheiding in 1946 voor zijn heldhaftig optreden tijdens de bevrijding van het zuiden van Nederland. Hij werd 104 jaar oud. Met het sterven van Mayhew zijn er geen geridderde helden uit de Tweede Wereldoorlog meer in leven.

De voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde generaal-majoor b.d. Henk Morsink sprak namens de Ridders Militaire Willems-Orde en het Kapittel der Militaire Willems-Orde: “The End of an Era! Ken Mayhew was een voorbeeld voor ons allen. Zijn heldendaden, roem en vooral de manier waarop hij daarmee omging, maakten op ons allen grote indruk.”

Als gevolg van het coronavirus waren er geen Ridders Militaire Willems-Orde of leden van het Kapittel aanwezig bij de uitvaart van Kenneth George Mayhew.

Bijeenkomsten

Op 4 mei legden verschillende leden van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, mede namens de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde, kransen bij het Marinemonument 'Voor hen die vielen' in Den Helder, het militair ereveld Grebbeberg in Rhenen en het ‘Gedenkteken Luchtvarenden’ in Soesterberg.

Op 13 oktober vond op de Zwaluwenberg in Hilversum de jaarlijkse Ridderlunch plaats en aaneensluitend de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde. Hierbij waren onder meer twee Ridders der Militaire Willems-Orde aanwezig, alsook afgevaardigden van de militaire eenheden die de Militaire Willems-Orde aan het vaandel dragen.

Verder was de voorzitter op 4 september aanwezig bij de jaarlijkse Herdenking Nationaal Indië-monument. Namens het Kapittel der Militaire Willems-Orde en de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde legde hij daar een krans.

Leden van het Kapittel der Militaire Willems-Orde

Er hebben zich in 2021 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Mede als gevolg van het coronavirus is het Kapittel niet bijeengekomen.

In 2021 luidde de samenstelling van het Kapittel der Militaire Willems-Orde:

  • generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. (Henk) Morsink (voorzitter)
  • generaal-majoor der Mariniers R. (Richard) Oppelaar
  • schout-bij-nacht b.d. J.G.A. (Jacques) Brandt
  • generaal-majoor der Infanterie b.d. B. (Bert) Dedden
  • kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. (Wiete) Hopperus Buma EMPM
  • generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht b.d. A. (Ton) Tieland
  • kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. C.P.C. (Kees) Kuijs
  • luitenant-generaal-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. ing. B.H. (Bart) Hoitink
  • luitenant-kolonel der Infanterie G.P. (Gijs) Tuinman RMWO
  • luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d. G. (Gerrit) Pijpers (secretaris)