Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert  de Minister van Defensie over alles dat te maken heeft met de Militaire Willems-Orde. Dat gebeurt op basis van het Reglement op de Militaire Willems-Orde.

Kapittel der Militaire Willems-Orde
Kapittel der Militaire Willems-Orde in 2022

Het Kapittel is officieel ingesteld in 1815, maar het bestond lange tijd alleen op papier. De daadwerkelijke instelling vond pas plaats in 1946.

Samenstelling

De Kanselier der Nederlandse Orden is automatisch ook voorzitter van het Kapittel. Het bestaat in totaal uit maximaal tien leden: zeven vaste leden en maximaal drie plaatsvervangers.

Van oorsprong konden alleen Ridders der Militaire Willems-Orde lid worden. Door het kleine aantal in leven zijnde Ridders is dat niet meer mogelijk. Tegenwoordig zijn alle krijgsmachtonderdelen in het Kapittel vertegenwoordigd: Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. (Henk) Morsink (voorzitter)
  • generaal-majoor der Mariniers R. (Richard) Oppelaar
  • schout-bij-nacht b.d. J.G.A. (Jacques) Brandt
  • brigade-generaal der Infanterie b.d. C.A. (Kees) de Rijke
  • kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. (Wiete) Hopperus Buma EMPM
  • generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht b.d. A. (Ton) Tieland
  • kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. C.P.C. (Kees) Kuijs
  • luitenant-generaal-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. ing. B.H. (Bart) Hoitink
  • luitenant-kolonel der Infanterie G.P. (Gijs) Tuinman RMWO
  • luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d. G. (Gerrit) Pijpers (secretaris)