Kapittel der Militaire Willems-Orde

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert op basis van het Reglement op de Militaire Willems-Orde de minister van Defensie over de Militaire Willems-Orde, voornamelijk over benoemingen.

Kapittel der Militaire Willems-Orde
Kapittel der Militaire Willems-Orde 2016

Het Kapittel is officieel ingesteld in 1815, maar het bestond lange tijd alleen op papier. De daadwerkelijke instelling vond pas plaats in 1946.

De Kanselier der Nederlandse Orden is automatisch ook voorzitter van het Kapittel. Het bestaat in totaal uit maximaal tien leden: zeven vaste leden en maximaal drie plaatsvervangers.

Van oorsprong konden alleen Ridders der Militaire Willems-Orde lid worden van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Door het kleine aantal in leven zijnde Ridders is dat niet meer mogelijk. Tegenwoordig zijn alle krijgsmachtonderdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) in het Kapittel vertegenwoordigd.

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. (Henk) Morsink (voorzitter)
  • brigade-generaal der Mariniers b.d. mr. W. (Wim) Hekman (plaatsvervangend voorzitter)
  • schout-bij-nacht b.d. J.G.A. (Jacques) Brandt
  • generaal-majoor der Infanterie b.d. B. (Bert) Dedden
  • kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. mr. B.W. (Wiete) Hopperus Buma EMPH
  • generaal-majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. A. (Ton) Tieland
  • kolonel der Koninklijke Marechaussee mr. C.P.C. (Kees) Kuijs
  • luitenant-generaal-vlieger der Koninklijke Luchtmacht b.d. ing. B.H. (Bart) Hoitink
  • luitenant-kolonel der Koninklijke Landmacht G.P. (Gijs) Tuinman RMWO
  • luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht b.d. G. (Gerrit) Pijpers (secretaris)