Helden te gast in Tijd voor MAX

In februari 2021 probeerden Nathalie Damen, Cees Castricum en Jurjen Uiterwijk een inzittende uit een auto te redden die per ongeluk in de haven van Scheveningen in het water was gereden. Zij kregen daarvoor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Op vrijdag 26 november deden Cees Castricum en Jurjen Uiterwijk hun verhaal in het programma Tijd voor MAX dat in het teken stond van de Nationale Heldendag.

Uitreiking Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon Den Haag november 2021

Helden in het zonnetje

Vrijdag 26 november 2020 ontving Tijd voor MAX de helden die in de weken daarvoor een prestigieuze onderscheiding hadden gekregen. De helden waren gedecoreerd vanuit het Platform Heldenwaardering, bestaande uit de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Carnegie Heldenfonds en de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De helden en de voorzitters van de platformorganisaties zaten 26 november aan tafel bij Martine van Os en Sybrand Niessen.

Kijk hier naar de uitzending van Tijd voor MAX op 26 november 2020

Nationale Heldendag

Elk jaar ontvangen tijdens de Nationale Heldendag verschillende helden een onderscheiding. Dit jaar was er, in verband met de coronamaatregelen, helaas geen officiële ceremonie, waarbij de helden de onderscheiding kregen uitgereikt. Tijd voor MAX en het Platform Heldenwaardering hebben de helden alsnog in het zonnetje gezet. Juist in deze coronatijd is immers omkijken naar elkaar belangrijker dan ooit.

Met de onderscheidingen worden mensen geëerd die op een bijzondere manier meehelpen om de samenleving veilig te houden. Door het jaar heen krijgen verschillende helden, die - vaak met gevaar voor eigen leven - het leven van een medeburger hebben gered, een onderscheiding. Elk jaar worden er indrukwekkende verhalen ingestuurd door bijvoorbeeld burgemeesters of getuigen van een heldendaad.