'Politiek laat je niet meer los'

Truus van Kleef uit Zuidbroek

Sinds 27 maart 2019 Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Truus van Kleef

Maar liefst eenentwintig jaar was Truus van Kleef actief in de politiek. Eerst als gemeenteraadslid van Menterwolde. Daarna, vanaf 2003 als Lid van Provinciale Staten van Groningen. Toen zij in 2019 afscheid nam, speldde Commissaris van de Koning René Paas haar een Koninklijke onderscheiding op voor al die jaren trouwe dienst. Hieronder vertelt ze haar verhaal.

Lees hier meer over Koninklijke onderscheidingen voor politieke ambtsdragers

“Het begon al vroeg. Ik kreeg kinderen, kwam in de ouderraad, in het schoolbestuur. Want je kunt wel práten over wat er allemaal niet goed gaat, op school, of in de samenleving, maar je kunt ook iets dóen. Meepraten, meedenken, meebeslissen. En dat heb ik 21 jaar gedaan, met hart en ziel en veel plezier. Politiek leert je om niet alleen vanuit jezelf te denken of vanuit je partij, maar ook om aandacht te hebben voor het verhaal van de ander. De ontmoeting met mensen, proberen hun argumenten en meningen mee te nemen in de politieke besluitvorming, dat is altijd mijn drive geweest. Weten dat je ‘bijdraagt’. Als woordvoerder op het dossier Verkeer zag ik bijvoorbeeld dat de vele N-wegen hier in Groningen steeds veiliger werden. Daar was ik blij mee, want daar hadden we samen aan gewerkt. Mooie momenten. Ook toen ik als nestor, het langstzittend lid van Provinciale Staten, in 2016 tijden de Statenvergadering de nieuwe Commissaris van de Koning de voorzittershamer mocht overhandigen. Soms ook teleurstelling. En als ik me dan wilde opladen zocht ik een plek op zoals deze, met uitzicht op de Waddenzee. Nu terugkijkend heb ik de burgerinspraak zien groeien. Er is tegenwoordig inspraak bij wat er ook in je omgeving gebeurt. Dat vind ik mooi, de burger in zijn omgeving is het hart van de democratie. Inmiddels ben ik DB-lid van het provinciaal bestuur van het CDA. Want politiek laat je niet meer los.”

Andere verhalen van mensen met een lintje