Een lintje aanvragen

Een lintje aanvragen

Wat gebeurt er als je een lintje aanvraagt?

Als je iemand kent die bijzondere dingen doet voor Nederland, dan kun je voor hem of haar een lintje aanvragen. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen voor elke gewenste kandidaat. Dit gebeurt in zes stappen:

Lintje aanvragen

Stap 1: De medewerker van de gemeente

Als je een lintje voor iemand wil aanvragen, neem je eerst contact op met de gemeente waar diegene woont. Een medewerker van de gemeente kijkt wat hij of zij gedaan heeft en kan je adviseren of iemand inderdaad in aanmerking komt voor een lintje. Als dat zo is, kun je hem of haar officieel voordragen. Je moet dan een formulier invullen waarop je vermeldt om wie het gaat en wat diegene precies heeft gedaan.

Stap 2: De burgemeester

Vervolgens bekijkt de burgemeester de aanvraag en schrijft een advies. In dat advies staat of iemand inderdaad een lintje verdient en zo ja, welk lintje (welke orde en welke graad). De burgemeester schrijft in zijn advies ook wanneer het lintje volgens hem het beste uitgereikt kan worden.

Stap 3: De commissaris van de Koning

De burgemeester stuurt dit advies vervolgens naar de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning schrijft ook een advies en zegt wat hij er van vindt.

Stap 4: Het Kapittel voor de Civiele Orden

Het aanvraagformulier en de adviezen van de burgemeester en de commissaris van de Koning gaan vervolgens naar de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. Hier vergadert het Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel bekijkt of de kandidaat echt in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding en zo ja, in welke Orde en graad. Het Kapittel kijkt daarvoor ook naar de adviezen van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Ook adviseert het Kapittel over de gelegenheid waarbij de onderscheiding zou kunnen worden uitgereikt.

Stap 5: De minister

Het Kapittel stuurt zijn advies vervolgens naar de minister. De minister neemt de adviezen van het Kapittel vrijwel altijd over. Dat gebeurt in een zogenaamd Koninklijk Besluit.

Stap 6: De Koning

Dit Koninklijk Besluit wordt ondertekend door Koning Willem-Alexander. Daarna kan de burgemeester het lintje uitreiken.

Er zijn dus een heleboel personen en organisaties betrokken bij de aanvraag van een lintje.