Iemand voordragen in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor een inwoner van het Caribisch deel van het Koninkrijk verloopt net iets anders dan voor inwoners van het Europese deel van het Koninkrijk. Lees hieronder wat er gebeurt en met wie u contact opneemt om een voordracht te doen. 

(Tekst loopt door onder de afbeelding)

Lintjesregen 2023 in Bonaire

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor een inwoner van Aruba, Curaçao of Sint Maarten wordt ingediend bij de decoratiecommissie van het betreffende eiland. Na ontvangst van het voorstel stuurt deze commissie haar aanbeveling aan de raad van ministers. Deze raad bepaalt of een officieel voorstel wordt ingediend bij de Gouverneur, die op zijn beurt het voorstel met zijn advies naar het Kapittel voor de Civiele Orden stuurt. De beslissing over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning wordt genomen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contactgegevens Aruba
Decoratiecommissie Aruba/Comision Condecoracion Aruba
t.a.v. mevrouw Cynthia Ph. Perez-Lopez (voorzitter)
E-mail: condeco.aruba@gmail.com

Contactgegevens Curaçao
Decoratiecommissie Curaçao
E-mail: kondekorashonreal.cur@gmail.com

Contactgegevens Sint Maarten
Royal Decorations Advisory Committee
Att. Drs. Cassandra Janssen, Secretary
P.O. Box 943
Philipsburg, Sint Maarten
E-mail: RODAC@sintmaartengov.org
 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Een decoratievoorstel voor een inwoner van Bonaire of Saba wordt gericht aan de gezaghebber van het eiland. In Sint Eustatius loopt dat via de Royal Decoration Committee. De gezaghebber zendt het voorstel met zijn advies aan de rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gevestigd op het eiland Bonaire. De rijksvertegenwoordiger zendt het decoratievoorstel met zijn advies en het advies van de gezaghebber aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Op basis van de adviezen besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of een onderscheiding wordt toegekend. Als dat het geval is, zal de minister een voordracht doen bij Zijne Majesteit de Koning.

Contactgegevens Openbaar Lichaam Bonaire
Bestuurskantoor
T.a.v. de Gezaghebber de heer E. Rijna
Plaza Reina Wilhelmina 1
Bonaire, Caribisch Nederland
E-mail: kabinet.gezaghebber@bonairegov.com (cc: decoratiecommissiebonaire@gmail.com) 

Contactgegevens Openbaar Lichaam Sint Eustatius
Royal Decoration Committee
E-mail: royal.dec.comm@statiagov.com

Contactgegevens Openbaar Lichaam Saba
Bestuurskantoor
T.a.v. de gezaghebber de heer J.G.A. Johnson
Powerstreet 1
The Bottom
Saba, Caribisch Nederland
E-mail: jonathan.johnson@sabagov.nl

Contactgegevens Rijksvertegenwoordiger
Waarnemend Rijksvertegenwoordiger de heer J.N. (Jan) Helmond MPM
T.a.v. secretariaat
Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 46
Kralendijk
Bonaire, Caribisch Nederland
E-mail:  Rijksvertegenwoordiger@rijksdienstcn.com
Tel.: (+599)-715 8304