Voordragen

Een Koninklijke onderscheiding is een hele eer. Daarvoor is een lange weg afgelegd door de voorsteller en de mensen die het voorstel ondersteunen.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ... Als deze zin wordt uitgesproken is het zover: iemand ontvangt een lintje, oftewel: een Koninklijke onderscheiding. Maar voor zo’n benoeming is een lange weg afgelegd. Een weg die heel wat vraagt van de aanvragers en mensen die de aanvraag ondersteunen.

Wilt u een aanvraag indienen voor zo’n onderscheiding? Bijvoorbeeld voor iemand die zich jarenlang vrijwillig ergens voor heeft ingezet? Dan begint u eerst met het exact benoemen van alle activiteiten en de periodes van die activiteiten. Deze activiteiten worden toegelicht en verduidelijkt door mensen die de aanvraag ondersteunen. Iemand kan zich ook om andere redenen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Ook deze verdiensten moeten dan zo exact mogelijk worden omschreven. De genoemde verdiensten worden ondersteund door brieven van betrokken mensen.

Het voorstelformulier kunt u invullen op lintjes.nl. Daarna maakt u een afspraak met de kabinetsmedewerker van de burgemeester. Samen bekijken jullie de aanvraag en volgen eventuele aanvullingen. En dan begint het lange wachten. Enne ... mondje dicht, want zo’n lintje is en blijft natuurlijk een verrassing. U ontvangt automatisch een bericht van het tekenen van het Koninklijk besluit.

Het resultaat? Een verrassende en waardevolle onderscheiding, oftewel: de uitreiking van het lintje.