Iemand voordragen in het buitenland

Uitreiking Koninklijke onderscheiding in Brussel
Uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan de heer J.J. Rombouts in april 2020 door de tijdelijk zaakgelastigde in België

Voor een kandidaat die buiten het Koninkrijk der Nederlanden woont, dient u een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit voorstel kan eventueel ook worden verzonden via de Nederlandse ambassadeur in het woonland van de kandidaat. De minister zendt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Vervolgens verloopt de procedure op dezelfde manier als voorstellen voor in Nederland woonachtige personen.

De beslissing over een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning is in handen van de minister van Buitenlandse Zaken.

Vragen kunt u richten aan Valérie Flynn
E-mail: valerie.flynn@minbuza.nl
Tel: 06 52751232