Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

U kunt daarbij denken aan:

 • vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, religieus leven, natuur of pleegzorg 
 • mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan of een nevenfunctie die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht

Het stappenplan

Voor een Koninklijke onderscheiding is een lange weg afgelegd. Dit traject vraagt het een en ander van de mensen die een voordracht doen en van mensen die de voordracht ondersteunen. Hieronder volgt het stappenplan:

 • U begint met het invullen van een kort online formulier: verzoek om iemand voor te dragen voor een lintje (zie hieronder)
 • Dat formulier belandt bij de woongemeente van de persoon die u wilt voordragen
 • Een gemeenteambtenaar bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht
 • Daarna stuurt zij of hij u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier
 • U vult het digitale voorstelformulier zo volledig mogelijk in 
 • U voegt brieven toe van mensen die de (vrijwillige) activiteiten ondersteunen, bij voorkeur vanuit de organisatie(s) waarvoor de kandidaat actief was/is (op officieel briefpapier). Andere ondersteunende bijlagen zijn ook mogelijk
 • Na verzending van het formulier zal de gemeente u waarschijnlijk aanvullende vragen stellen
 • Als de voordracht compleet is, volgt achter de schermen een uitgebreide advies- en besluitprocedure

Indieningstermijn

Voor de lintjesregen (de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning) dient het voorstel ongeveer 10 maanden eerder bij de gemeente binnen te zijn (dit verschilt per gemeente). Voor een Bijzondere Gelegenheid geldt een termijn van ongeveer 5 maanden.

Kijk naar onderstaande video om een goed beeld te krijgen van wat u te wachten staat als u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt. En scroll verder als u liever niet online een onderscheiding aanvraagt.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ... Als deze zin wordt uitgesproken is het zover: iemand ontvangt een lintje, oftewel: een Koninklijke onderscheiding. Maar voor zo’n benoeming is een lange weg afgelegd. Een weg die heel wat vraagt van de aanvragers en mensen die de aanvraag ondersteunen.

Wilt u een aanvraag indienen voor zo’n onderscheiding? Bijvoorbeeld voor iemand die zich jarenlang vrijwillig ergens voor heeft ingezet? Dan begint u eerst met het exact benoemen van alle activiteiten en de periodes van die activiteiten. Deze activiteiten worden toegelicht en verduidelijkt door mensen die de aanvraag ondersteunen. Iemand kan zich ook om andere redenen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Ook deze verdiensten moeten dan zo exact mogelijk worden omschreven. De genoemde verdiensten worden ondersteund door brieven van betrokken mensen.

Het voorstelformulier kunt u invullen op lintjes.nl. Daarna maakt u een afspraak met de kabinetsmedewerker van de burgemeester. Samen bekijken jullie de aanvraag en volgen eventuele aanvullingen. En dan begint het lange wachten. Enne ... mondje dicht, want zo’n lintje is en blijft natuurlijk een verrassing. U ontvangt automatisch een bericht van het tekenen van het Koninklijk besluit.

Het resultaat? Een verrassende en waardevolle onderscheiding, oftewel: de uitreiking van het lintje.  

Liever niet online?

Naast het online voorstelformulier bestaat de mogelijkheid om een leeg voorstelformulier (ook beschikbaar in het Engels) te downloaden en offline in te vullen. Als u dat wilt, kunt u het formulier uitprinten en met een pen invullen. Neem wel eerst contact op met de woongemeente van de kandidaat. Per gemeente is de aanpak verschillend. Een gemeentemedewerker legt u precies uit hoe u te werk kunt gaan. Informeer ook naar het (e-mail)adres van de gemeente om het voorstelformulier straks in te dienen.

Houd bij de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding rekening met onderstaande zaken

 • een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn
 • probeer wel te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt
 • de toekenningsprocedure kan geruime tijd in beslag nemen
 • ondersteun het voorstel met geschreven documenten van ondersteuners, bij voorkeur (ondertekende) brieven en – indien relevant – op origineel briefpapier van de organisatie. Andere documenten zijn ook mogelijk
 • als de kandidaat voor de Koninklijke onderscheiding ernstig ziek is, kunt u de gemeente om een spoedprocedure vragen
 • om de privacy van de kandidaat te waarborgen, zal aan u geen informatie worden gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een Koninklijke onderscheiding te verlenen

Na het voorstel

Wanneer u als voorsteller uw werk heeft gedaan, begint achter de schermen een uitgebreide advies- en beslisprocedure.