Onderscheidingen in beheer van de Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden beheert ook andere onderscheidingen dan die van de Militaire Willems-Orde, de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

De Kanselarij is ook voor onderstaande onderscheidingen verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte. De toekenning van deze onderscheidingen ligt bij andere instanties, waaronder het ministerie van Defensie, het Rode Kruis en de Nationale Politie. Deze onderscheidingen kennen in sommige gevallen aanvullende toebehoren zoals jaartekens, batons en oorkondes.  

Overzicht van de overige onderscheidingen in beheer van de Kanselarij der Nederlandse Orden

 • de Bronzen Leeuw
 • de Verzetsster Oost-Azië
 • het Bronzen Kruis
 • het Kruis van Verdienste
 • het Vliegerkruis
 • de Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)
 • de De Ruytermedaille
 • de Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
 • de Inhuldigingsmedaille 1980
 • de Medaille Bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • de Inhuldigingsmedaille 2013
 • de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
 • de Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie