Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau is de tweede graad in de orde en toekenning komt zeer zelden voor. Sinds 2000 werden slechts drie burgers benoemd tot Grootofficier, onder wie Mr. Tjibbe Joustra (voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) en Mr. Piet Hein Donner (oud-minister en voormalig vicepresident van de Raad van State).