Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau is de tweede graad in de orde en toekenning komt zeer zelden voor. Sinds 2000 werden slechts vier burgers benoemd tot Grootofficier, onder wie Feike Sijbesma (voormalig CEO van de Koninklijke DSM en speciaal gezant van het kabinet in de strijd tegen Corona) en mr. Tjibbe Joustra (voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid).