Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 april 1892. Voor een onderscheiding in deze orde komen personen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren, milieu, (mantel)zorg, sport, buurtverenigingen of vluchtelingen.

Ook iemand die in haar of zijn werk bijzondere prestaties levert en zich daarmee onderscheidt van beroepsgenoten, kan worden benoemd in deze orde. Dit moet dan wel echt uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand verwacht mag worden in een dergelijke functie.

De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden:

Interessante links

Geschiedenis van de Orde van Oranje-Nassau

Wet instelling Orde van Oranje-Nassau

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.