Een lintje krijgen

Een lintje krijgen

Waarom krijgen mensen eigenlijk een lintje?

Lintjesregen op St. Eustatius
Iedereen in Nederland kan een lintje krijgen, ook inwoners van Sint Eustatius, één van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Wanneer krijg je een lintje?

Iedereen in Nederland kan een lintje verdienen. Hoe? Door iets bijzonders te doen voor de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vrijwilligers die zich vijftien jaar of langer inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg enz. kunnen een lintje verdienen.

Het kan ook zijn dat iemand een betaalde baan heeft, maar die baan op een hele bijzondere manier invult. Bijvoorbeeld door dingen te doen die veel verder gaan dan wat normaal gesproken wordt verwacht van iemand in zo’n functie. Het gaat er dan wel om dat die werkzaamheden niet alleen goed zijn voor de onderneming of instelling waar iemand werkt, maar ook voor de samenleving. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die bijzondere dingen doet om de werkloosheid te bestrijden of door slim handelen voorkomt dat veel werknemers hun baan verliezen. Het kan ook gaan om iemand die in zijn baan iets slims uitvindt waar heel veel mensen baat bij hebben of om iemand die zich inspant om gehandicapten in dienst te nemen.

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon damesmodel

Kunnen kinderen ook een lintje krijgen?

Zoals gezegd kan iedereen in Nederland in aanmerking komen voor een lintje. Om een lintje te krijgen, moet je wel lange tijd een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland een lintje krijgen, is zestig jaar. Om een lintje te krijgen, moet je je namelijk minimaal vijftien jaar hebben ingezet voor de samenleving. Dat is de reden dat kinderen eigenlijk nooit een Koninklijke onderscheiding krijgen, hoewel kinderen natuurlijk ook bijzondere dingen doen in hun omgeving.

Wie iets heel dappers doet, bijvoorbeeld met gevaar voor eigen leven iemand uit het water redden, kan daarvoor ook een Koninklijke onderscheiding krijgen: de Erepenning Menslievend Hulpbetoon. Deze onderscheiding wordt niet vaak uitgereikt.

Het komt voor dat kinderen zelfs ware heldendaden verrichten door mensen of dieren in nood te helpen. In zulke gevallen krijgen zij soms een onderscheiding van de gemeente waar zij wonen. Dat is dan geen Koninklijke onderscheiding, maar wel een teken dat de samenleving trots op hen is!