Beeld: Phil Nijhuis

Voorstelformulier Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Kent u iemand die zichzelf in gevaar heeft gebracht om iemand anders te redden? Wellicht komt deze persoon in aanmerking voor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Als een voorstel voor een Erepenning wordt afgewezen, kan het Kapittel voor de Civiele Orden het dossier in overleg met de voorsteller overdragen voor een andere heldenonderscheiding. In dit zipbestand zit een formulier als Wordbestand.