Lintjesregen 2022

dinsdag 26 april 2022

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de Lintjesregen) vond dit jaar plaats op dinsdag 26 april. Dit is, zoals gebruikelijk, de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Video: een sfeerimpressie van de Lintjesregen 2022

De burgemeesters in het land - en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk -  decoreerden de 3025 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De namen van de gedecoreerden zijn verschenen in de speciale editie van de Staatscourant. 

Voor de Algemene Gelegenheid 2022 zijn in totaal 3297 voorstellen ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Eerst brengen de burgemeesters en vervolgens de commissarissen van de Koning een advies uit over deze voorstellen. Daarna komt het voorstel met beide adviezen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering als het over onderscheidingen gaat. Op advies van het Kapittel worden door de diverse ministers de voorstellen voorgedragen aan Zijne Majesteit de Koning.

Vandaag werden 11 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 3014 personen werden  benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 58 personen een Koninklijke onderscheiding.

Ontwikkelingen 2022

  • Er zijn 2908 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 146 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. Bij de Lintjesregen in 2021 ging dat om 2746 tegenover 156 (Voor een klein deel overlappen deze cijfers).
  • 9 mensen ontvingen een Koninklijke onderscheiding vanwege pleegzorg voor kwetsbare kinderen; 6 vanwege initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking; 27 vanwege intensieve mantelzorg.
  • Er werden 1093 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 36%. In vorige jaren was dit percentage 35%.
  • Van alle gedecoreerden zijn er 2561 personen (85%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.